Tuesday, August 5, 2008

ניהול משאבי אנוש - המאמר הזה בשבילך

ניהול משאבי אנוש - אם אתה מנהל או שואף להיות כדאי שתקרא את זה

מנהלי ניהול משאבי אנוש והעוסקים בהדרכה נדרשים כיום למעורבות משמעותית יותר בתחומי פעילות הקשורים לליבת הפעילות העסקית של הארגון דרך ניהול משאבי אנוש נכון.
ההתמקדות בתהליך ניהול משאבי אנוש והובלת תהליכי חדשנות ויצירתיות בארגון עשויה להוות אפשרות ייחודית עבור מנהלי משאבי האנוש לבוא לידי ביטוי בתחומים בעלי אוריינטציה עסקית, המשפיעים באופן ישיר וברור על רווח החברה בעזרת ניהול משאבי אנוש נכון.
הכוונה בחדשנות ויצירתיות: פיתוח מוצרים/שירותים חדשים, הקטנת עלויות, יצירת חווית שירות ייחודית, פיתוח אסטרטגיה פורצת דרך או לחילופין עידוד יוזמות והצעות לייעול.
בחלק ניכר מהארגונים הטמעת הערכים של חדשנות ויצירתיות ופעילות אופרטיבית בתחום מלווה בתהליך ניהול משאבי אנוש נכון והובלת תהליך שינוי בדומה להובלת תהליכים אחרים. במספר המצומצם של ארגונים קיימת פונקציה של "מנהל חדשנות".עם זאת, להערכתנו, פונקציה זו מתאימה גם למנהל ניהול משאבי אנוש ובמידה והוא מובילים את התהליך נדרשת ממנו הבנה במספר סוגיות מרכזיות כפי שיפורט להלן.
יודגש, כי קיימים מודלים שונים להובלת שינוי ניהול משאבי אנוש, מודלים אלו רלוונטיים גם לנושא החדשנות. יצירתיות מאפשרת להתאים את מודל תהליך השינוי הגנרי בו בוחר הארגון להטמעת חדשנות ויצירתיות בארגון.
להלן סקירה תמציתית של צמתי ההחלטה המרכזיים בתהליך:
האם לפתח מוצרים/ שירותים חדשים?האם לפתור בעיות טכנולוגיות?האם לשפר את השירות ללקוח? האם לעודד עובדים להעלות יוזמות והצעות לשיפור בנושאים שונים?
בסוגיה זו נדרשת החלטה מהי המטרה המרכזית בה יתמקד תהליך ניהול משאבי אנוש נכון, כלומר זו שתוכל להביא לתוצאות מהירות ומורגשות באופן יחסי ומהי החלופה אותה יאמץ הארגון בהמשך. החלטה שגויה בצומת הראשון שקולה לטעות אסטרטגית שתסכל באופן משמעותי את הצלחת התהליך. החלטה זו דורשת דיון מעמיק עם הנהלת הארגון דרך
ניהול משאבי אנוש ורתימתה לנושא.
האם צוות הפיתוח או צוות מצומצם בקרב ההנהלה?
האם דרג מסוים בארגון (מנהלי מחלקות, פורום חדשנות וכו')?
האם כלל העובדים בארגון?
גם בסוגיה זו על מנהל ניהול ניהול משאבי האנוש להחליט מיהו קהל היעד האופטימאלי על בסיס מטרות התהליך, שלביו, היכרותו עם הנפשות הפועלות ופרק הזמן העומד לרשותו.
במידה וההחלטה היא לעבוד בתחילת הדרך עם צוות מצומצם (רצוי פחות מ-10 חברים בצוות) חשוב שבחירת העובדים תהיה על פי שלושה קריטריונים מרכזיים: מרכזיותם בארגון, מוטיבציה ויכולתם היצירתיות. טעות נפוצה היא לבחור צוות חברות כח אדם בכיר בלבד או לחייב אנשים להיות חברים בצוות זה. בצוותים חייבים להיות גם עובדים זוטרים במיוחד בנושאים בעלי היבטים טכניים כחלק מתהליך ניהול משאבי אנוש.

3 comments:

Unknown said...

תודה רבה על לכל המידע על משאבי אנוש
אמשיך לעקוב :)

Unknown said...
This comment has been removed by the author.
Unknown said...

ניהול משאבי אנוש זה לא משהו שאפשר לעשות בקלות. צריכים ללמוד את זה וליישם. גם צריך להתעדכן כל הזמן ולהיות קצת יותר חופשי בדעות שלך