Wednesday, August 6, 2008

ביטוח רכב


תחום העיסוק העיקרי של מרבית חברות הביטוח בישראל הוא ענף ביטוח רכב. ענף זה נחשב תחרותי מאד ולפיכך מומלץ, אחת לשנה, במועד חידוש הביטוח, לבדוק ולהשוות בין מס' הצעות לביצוע הביטוח לרכב.
כדאי לזכור כי ההבדלים בין החברות ביטוח רכב השונות אינם מתרכזים רק בתעריפים (אשר יכולים להגיע לכמה מאות שקלים), אלא גם בדרישות המיגון ובסטנדרטים של שירות.
ככלל ניתן לחלק את פוליסות הביטוח רכב לשני תחומים: ביטוח רכב חובה ו ביטוח רכב רשות.
יתר על כן, בין הפרמטרים המשפיעים על גובה הפרמיה שתשולם בתחום ביטוח רכב בין ביטוח רכב חובה ניתן למצוא כאלה הקשורים ברכב עצמו. בין השאר קיימת התייחסות אל נפח המנוע בסמ"ק, להימצאות כריות אוויר ולסוג השימוש ברכב (למשל, הפרמיה לשני רכבים זהים שונה אם באחד מהם משתמשים שימוש רגיל והאחר, לעומת זאת, משמש להשכרה).
חשוב לזכור, כי אופי חישוב הפרמיה בהתייחס לפרמטרים ומאפיינים השונים שפורטו אינו אחיד בין חברות הביטוח הרבות המציעות פוליסות ביטוח חובה. הפערים בין הפרמיות עשויים להגיע אף לעשרות אחוזים.
כמה טיפים שימושיים בבחירת חברת ביטוח רכב :
בינואר 2004 עבר ענף ביטוח רכב חובה שינוי משמעותי כאשר בוטל התעריף האחיד שהיה נהוג עד אז ואשר מנע תחרות חופשית. מאז כניסת הרפורמה חלה ירידה משמעותית בתעריפים, אך עדיין ישנם פערים בין החברות השונות ולפיכך מומלץ להשוות מחירים גם כאשר באים לעשות רק ביטוח רכב חובה. באתר האינטרנט של משרד האוצר
תנאי סף - חובה לקרוא היטב את התנאים המצוינים בפוליסה של חברת ביטוח רכב ולוודא כי הנכם עומדים בכל התנאים המוקדמים לתקפותה של הפוליסה, כגון הגנות הנדרשות ברכב על מנת שהפוליסה תכסה נזק אשר נגרם כתוצאה מגניבת הרכב וכיו"ב.
הפעלת ביטוח רכב – ככלל הפעלת פוליסת הביטוח תחייב כמובן השתתפות עצמית של המבוטח אך גם עלולה לפגוע בהנחת היעדר תביעות במועד חידוש הפוליסה. לפיכך יש לשקול בכבד ראש את כדאיות ההפעלה של הפוליסה.
כלי רכב ישנים – ככל שכלי הרכב ישן יותר כך יורדת הכדאיות של ביטוח רכב בביטוח מקיף
אם פגעתם ברכוש של צד ג', עליכם למסור למי שנפגע על ידכם את הפרטים האישיים ופרטי הפוליסת ביטוח רכב בלבד. יש להימנע מכל הודאה באשמה, כי הודאה כזו לא תחייב את המבטח ואפשר, כי בסופו של דבר יהא עליכם לשלם את הנזק מכיסכם הפרטי. הפוליסת ביטוח רכב קובעת, כי הודאה באשמה, התחייבות שלכם או של אדם מטעמכם לתשלום כלשהו לנפגע או כל הצעה או הבטחה שניתנו ללא הסכמת המבטח מראש ובכתב, אינן מחייבות את המבטח. אולם איסור ההודאה באשמה אינו חל על מסירת פרטי התאונה במשטרה או על מתן עדות בבית משפט, כך שאם נמסרה תלונה במשטרה עליכם למסור את פרטי האירוע למשטרה.
חברות ביטוח רכב מציעות לפעמים את הדברים הבאים :
· אבדן גמור (טוטאלוס) החל מנזק של 50%: בניגוד לרוב חברות ביטוח רכב המחשיבות אבדן גמור רק החל מנזק של 60% לערך הרכב
בדיקת עבר ביטוח רכב של 3 שנים בלבד: לעומת רוב חברות ביטוח רכב הבודקות עבר ביטוחי של 4 שנים אחרונות.
רכב חלופי לגניבה: גנבו לך את הרכב? תקבל רכב חלופי מחברת ביטוח רכב , שישמש אותך בתקופת הטיפול בתביעה.
רכב חלופי לאובדן גמור: במקרה של אובדן מוחלט כתוצאה מתאונה תקבל מחברת ביטוח רכב חלופי שישמש בתקופת הטיפול בתביעה.
תחבורה חלופית לתאונה כאשר הרכב מתוקן במוסך הסדר: אם הרכב שלך ניזוק בתאונה ובחרת לטפל בו במוסך הסדר, תקבל רכב חלופי לשימוש עד גמר הטיפול ברכבך מחברת ביטוח רכב .
· החזרי נסיעות (כתחליף לרכב חלופי): תשלום של 85 ₪ ליום כהחזרי נסיעות כתחליף למתן רכב חלופי מחברת ביטוח רכב .
אין השתתפות עצמית בגניבה ובאבדן גמור: אם רכבכם נגנב או אם נגרם לו נזק של אבדן גמור (טוטלוס) לא תחוייבו בהשתתפות עצמית ותקבלו את מלוא הפיצוי המגיע לכם מחברת ביטוח רכב .
תשלום השתתפות עצמית ב-3 תשלומים: אם הרכב שלך ניזוק ובחרת לטפל בו במוסך הסדר, תוכל לשלם את ההשתתפות העצמית ב-3 תשלומים בחברת ביטוח רכב
רדיו-דיסק חלופי: אם נגנב לך הרדיו-דיסק, או ניזוק, תקבל רדיו-דיסק חלופי, כולל התקנה מחברת ביטוח רכב .
גרר + גרירה 5 כוכבים: שרותי דרך וגרירה לכל מקרה של תקלה ברכב,. תוספת כיסוי "5 כוכבים": במקרה של תאונה בה הרכב אינו במצב נסיעה, יגיע נציג חברת הגרירה תוך שעה למקום האירוע, ידאג להסעה עבורך למקום חפצך, ובמקביל ידאג לגרירת הרכב.
התקנת מיגון עד הבית: אפשרות לבצע התקנת מיגון ובדיקת מיגון קיים בבית הלקוח מחברת ביטוח רכב .
מקווים שהטיפים הללו עזרו לכם לפני שאתם בוחרים חברת ביטוח רכב .
קישורים רלוונטים נוספים :
רכב יד שניה מגרשי רכב גרר