Tuesday, August 5, 2008

זכוכית בשיטת בפאנג שואי

בדרך כלל, כאשר מדברים על מיקום חלונות זכוכית בשיטת פנג שואי, נוהגים לציין את חשיבות הצבעים, הכיוונים ומיקום הריהוט בתכנון זרימת הצ'י ההרמונית במבנה. במאמר זה ימוקדו הזרקורים דווקא אל הקשר של המבנה עם סביבתו החיצונית. כלומר - פתחי המבנה, ומיקום חלונות זכוכית.
בעבר, היה מקובל לבנות בתים עם חלונות זכוכית קטנים יחסית. רק הסלון קיבל חלון רחב וגדול, במיוחד אם הבית פנה אל נוף מרהיב. בחדרים הנותרים הסתפקו לרוב, בחלון זכוכית בודד וקטן. בשנים האחרונות השתנתה הגישה האדריכלית וניתן לראות יותר ויותר מבנים עם חלונות זכוכית גדולים לכל כיוון של המבנה.
לפתחי המבנה נודעת חשיבות עליונה בפנג שואי. ראשית, לגודל הפתחים וריכוזם יש חלק מכריע בקביעת חזית הבית, ממנה תיגזר כל המפה האנרגטית של הבית. חזית הפנג שואי של הבית, אינה בהכרח ממוקמת בצד שבו נמצאת דלת הכניסה לבית. אחד השיקולים בבחירת חזית הבית הוא כמות האור הנכנסת אל המבנה.
בבתי דירות ישנים, קל מאוד לקבוע את החזית בעזרת חלונות זכוכית. צד הסלון של הדירה הוא הצד שמכניס הכי הרבה אור לבית ולכן הוא מוגדר כחזית. בבתים החדשים עם חלונות זכוכית, ובמיוחד בבתי קרקע, אנו נתקלים לעתים בקושי רב בקביעת חזית הבית, שכן הפתחים הגדולים נמצאים ביותר מאשר כיוון אחד. במצב כזה, קביעת החזית בעזרת חלונות זכוכית אינה חד משמעית ונכונות ניתוח הפנג שואי של כל המבנה מוטל בספק.
בנוסף לקביעת מיקום החזית, לפתחים של המבנה ישנה משמעות נוספת. דרך חלונות זכוכית נכנסת אנרגית הצ'י (כוכבים מעופפים), שאותה אנו רוצים להזרים בהרמוניה ברחבי הבית. ישנם כוכבים מעופפים שביכולתם להביא להצלחה רבה בקריירה או בלימודים. מן הסתם, נרצה שאנרגיה זו תכנס לביתנו באופן חופשי ובכמויות רבות. כמה מצער אם דווקא בכיוון הזה ישנו קיר שחוסם או רק חלון זכוכית קטן של חדר שירותים. מצד שני, ישנם כוכבים מעופפים בעלי השפעה רעה על סביבתם. אין ספק שנעדיף שהם לא יכנסו לבית. כאן הבעיה פחות חמורה. אם דווקא בכיוון של האנרגיה השלילית הזו ממוקם חלון רחב ידיים, ניתן לתלות וילון עבה ליד חלונות זכוכית כדי לחסום או לצמצם את כניסת הכוכב המעופף לבית. נוכל גם להשתמש בצבע של הוילון כדי להחליש את השפעת האנרגיה השלילית.

No comments: