Tuesday, July 15, 2008

ניהול משאבי אנוש

ניהול משאבי אנוש – או חברות כח אדם?


ישנם שתי תפיסות בנוגע להבדל הקיימים:
1.אין הבדל מהותי בין חברות כח אדם לחברות ניהול משאבי אנוש. ההבדל הוא סמנטי בלבד- הבדל בשם בלבד, השם נשמע טוב יותר. בזה שאנו נשנה לאדם את שם העיסוק שלו נעשה את האדם הזה מרוצה יותר והוא יכל לעבוד טוב יותר לשם כך יש עדיפות לשם כמו

ניהול משאבי אנוש, אז מה איכפת לנו, החברה יכולה להרוויח מתהליך זה.
2.ישנו הבדל משמעותי. התפיסה גורסת ניהול משאבי אנוש ממוקמת בראש הפירמידה הארגונית וכך אדם ממוקם במרכז הפירמידה הארגונית. משאבי אנוש עוסקת בקבלת החלטות לטווח ארוך וכוח אדם עוסק בביצוע ההחלטות בפן היום יומי. איש כוח אם עושה את מה שאיש משאבי האנוש חושב עליו. שני בעלי התפקידים הללו מטפלים בשלל נושאים הכוללים: גיוס, חיזוי, מיון, קליטה, הדרכה, פיתוח, הערכה, בניית מסלולי קריירה, תגמול, סיום שירות, רווחה, ניהול משאבי אנוש וכו``, מסלול אחד עושק בנושאים הללו בפן התיאורטי מחשבתי והמסלול השני בפן המעשי יום יומי.הנהלת ניהול משאבי אנוש עסקה בסיווג משרות, גיוס והעסקה כמו גם הטבות לעובדים, משמעת והתאמה לדיני העבודה. תפקיד זה הורחב וכולל גם בניית כוח עבודה יותר איכותי ויציב, לדרישת גישת ה-TQM (שיטת ניהול-ניהול איכות כוללני). המחבר מצביע על כך שמנהלי ניהול משאבי אנוש ממלאים תפקיד יצירתי בהצגת והפצת חומרי ה-TQM, בהגדרת המשימה, בעזרה בתגבור ושימוש ה-TQM באמצעות שיטת תגמולים המתבססת על הישגים במערכת ניהול משאבי אנוש, סקרי דעת קהל וניתוח תוצאותיהם

No comments: