Sunday, July 20, 2008

חרדות טיסה

חרדות טיסה היא תופעה נפוצה בקרב אנשים רבים. חרדת טיסה מונעת מאנשים רבים לנהל חיים תקינים , ואף משפיעה על החלטות רבות שלאנשים אשר לא לוקים בחרדת טיסה נראות פשוטות, כגון האם לטוס או לנסוע לאילת?
אנשים רבים נוטים לחשוב כי חרדות טיסה היא פגם גנטי או בלתי ניתנת לריסון וממשיכים לתת לחרדת הטיסה לנהל אותם ולשלוט בחייהם.

לנועה יש חרדות טיסה.
חרדות הטיסה מנעה ממנה לבקר קרוביי משפחה בחו"ל ולנסוע לאתרי נופש ברחבי העולם. לנועה יש חרדות טיסה מגיל צעיר ואף כילדה השפיעה על החלטות הוריה בנוגע ליעדים לנופש. נועה נזכרת בפעם הראשונה שעלתה למטוס , חוויה, אשר הפכה טראומטית עקב חרדת טיסה. "אני זוכרת שעלינו למטוס , כמובן שהתרגשתי, התיישבנו במקומנו ואז המנועים התחילו לפעול. בשלב זה לא ידעתי ,כמובן, שאני סובלת מחרדת טיסה, זו הייתה הפעם הראשונה שטסתי. ברגע שהמנועים החלו לפעול נשמע רעש נוראי. ברגע זה התחלתי לפחד. כשהמטוס החל לנוע והרעש גבר חרדת הטיסה שלי החמירה והתחלתי לבכות בקול. מאז טסתי רק פעמיים. חרדות הטיסה שלי מנעה ממני ומהוריי לנסוע לטייל ולבקר משפחה בחו"ל. עד היום חרדות הטיסה משפיעה עליי ואני נמנעת מטיסות."
כיום נועה מתלבטת אם לטוס לראות את סבתה החולה המתגוררת בקנדה. חרדות הטיסה של נועה מנעה ממנה לבקר את סבתה עד היום אבל עכשיו, נועה מתלבטת אם לטוס למרות חרדת הטיסה.
" אני מתגעגעת לסבתא שלי מאוד, ואני מפחדת שאם אני לא אסע עכשיו אני לא אספיק לראות אותה. מצד שני אני מבועתת מעליה על המטוס . חרדות הטיסה שלי חמורה למדי ואני לא יודעת אם אני אצליח להתגבר עליה. כשאני עולה על מטוס אני מרגישה שהדופק שלי מתחיל לעלות ואני מתחילה להזיע. בראשי מתרוצצים תרחישים כשאני מתכוננת לגרוע ביותר. כל זה עקב חרדות הטיסה. בעבר ניסיתי טיפול תרופתי לחרדות הטיסה אך הוא לא עבד. אני מודאגת שמא אין תרופה לחרדות הטיסה שלי ואני אצטרך לחיות בפחד מתמיד מטיסות.
מעולם לא ניסיתי טיפול בחרדות טיסה, ואני חושבת שזה הסיכוי האחרון שלי להירפא."
למזלי, המליצה לי חברה על ד"ר אורה גולן והמרכז שלה בנחשולים. תאמינו או לא, ארבעה מפגשים קצרים הייתי שם והחרדה נעלמה כלא היתה. נסו ותהנו, אין לי הסבר למה שקרה, אבל בוודאות אני יכולה להגיד – הוא קרה.

No comments: